บันทึกการแสดงสด โคตรอินดี้ 7

บันทึกการแสดงสด ศิลปินในสังกัด Banana Record ในงานโคตรอินดี้ ครั้งที่ 7  ณ สนามม้านางเลิ้ง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2555

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *