บันทึกการแสดงสด โคตรอินดี้ 7

บันทึกการแสดงสด ศิลปินในสังกัด Banana Record ในงานโคตรอินดี้ ครั้งที่ 7  ณ สนามม้านางเลิ้ง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>